ดาวน์โหลดฟรี PDF Compressor Free โปรแกรมบีบไฟล์ ย่อไฟล์ ลดขนาดไฟล์เอกสาร PDF ให้เล็กลง ง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกในการแบ่งปัน พร้อมสำหรับการใช้งานในการพิมพ์ หรือทำ E-Book

Free PDF Compressor Free Download

Free PDF Compressor เป็นโปรแกรมย่อขนาดไฟล์เอกสาร PDF โดยจะบีบไฟล์เอกสารให้มีขนาดเล็กลง เพื่อง่ายต่อการใช้งาน การแชร์ส่งต่อ เวลาใส่แฟลขไดร์ฟต่างๆ สะดวกพกพาได้ง่าย สำหรับโปรแกรมนี้มีหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซัพซ้อน ช่วยลดขนาดของไฟล์แต่ไม่ลดคุณภาพ สามารถเลือกระดับในการย่อขนาดของไฟล์ได้ ใช้เวลาในการบีบอัดไฟล์เอกสาร PDF ไม่นาน (ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ต้นฉบับ) โปรแกรมเป็น Freeware สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี 100%

สำหรับการใช้งานโปรแกรมย่อขนาดไฟล์เอกสาร Free PDF Compressor เพียงแค่คุณเลือกไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องการย่อบีบอัดไฟล์ พร้อมกับเลือกที่เซฟบันทึกไฟล์ จากนั้นเลือกระดับในการย่อขนาดไฟล์ ในการใช้งานในจุดประสงค์ต่างๆ ขณะการย่อไฟล์จะมีระบบพรีวิว แสดงเวลาในการย่อไฟล์ พร้อมกับเซฟไฟล์เอกสาร PDF ที่ย่อแล้ว สำหรับเพื่อนๆ คนไหนสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้

btn-download