Portable Document Spear

Portable Document Spear เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์สำหรับใช้งานกับไฟล์เอกสาร PDF โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดยคนไทย ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดของเดิมจากโปรแกรม PDF Converter & Merger โดยตัวโปรแกรมนี้มีฟีเจอร์และความสามารถหลักๆ รวมด้วยกัน มีทั้งความสามารถในการแปลงไฟล์เอกสาร PDF , สามารถแยกไฟล์ PDF , รองรับไฟล์เอกสารได้ทุกรูปแบบ โดยหลักๆ แล้วโปรแกรมรองรับการแปลงไฟล์เอกสารได้ทุกชนิดรวมถึงสามารถใช้งานกับเอกสารของโปรแกรม Microsoft Office ได้อีกด้วย

นอกจากความสามารถในการใช้งานทั้ง 3 ฟีเจอร์ของโปรแกรมแปลงไฟล์ Portable Document Spear ยังมีความสามารถในการรวมไฟล์เอกสาร PDF เข้าเป็นไฟล์เอกสารเดียวกันได้ โดยการใช้งานของโปรแกรมแปลงไฟล์ตัวนี้ นั่นก็สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป การใช้งานสามารถเลือกฟังกชั่นในการแปลงไฟล์​และออฟชั่นได้ตามต้องการ จากนั่นกดเลือกไฟล์ และเซฟบันทึกไฟล์ไว้ในที่อยู่ที่ต้องการ รอการแปลงไฟล์โดยเวลาในการแปลงไฟล์ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ไฟล์เอกสาร PDF ตามที่ต้องการ

btn-download